dr Ewa Majewska

(22) 59 37 612
ewa_majewska@sggw.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Organicznej i Chemii Żywności

Zainteresowania naukowe: reakcje enzymatyczne, ciecze jonowe