prof. dr hab. Ewa Raczyńska

(22) 59 37 623
ewa_raczynska@sggw.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Organicznej i Chemii Żywności

Zainteresowania naukowe: fizyczna chemia organiczna – struktura i reakcje przeniesienia protonu lub tworzenia wiązania wodorowego w związkach azotu