inż. Ewa Rostkowska-Demner

(22) 59 37 619
ewa_rostkowska_demner@sggw.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Fizycznej

Zainteresowania naukowe: efekty procesu oksydacji biologicznej win owocowych, dydaktyka chemii