dr Ewa Rostkowska-Demner

Pokój: 2042, bud. 32
Konsultacje: czwartek 12:00-14:00
(22) 59 37 619
ewa_rostkowska_demner@sggw.edu.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Fizycznej

Zainteresowania naukowe: efekty procesu oksydacji biologicznej win owocowych, dydaktyka chemii