dr Ewa Więckowska-Bryłka

(22) 59 37 617
ewa_wieckowska_brylka@sggw.edu.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Fizycznej

Zainteresowania naukowe: chemia analityczna i fizyczna, oddziaływania międzycząsteczkowe w roztworach