mgr inż. Ewelina Masiarz

Pokój: 1004
(022) 59 375 73
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji