Godziny dziekańskie – 3 października 2018 r.

W związku z wydziałową inauguracją roku akademickiego 2018/19  3 października 2018 r. Dziekan Wydziału Nauk o Żywności wyznacza w tym dniu godziny dziekańskie od 8.00 do 12.00.