Godziny rektorskie 31 października 2018 r. od godz. 14.00

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Dydaktyki prof. dr. hab. Kazimierza Tomali w dniu 31 października 2018 r. od godz. 14.00 zostają wprowadzone godziny rektorskie dla wszystkich studentów SGGW. Zaplanowane na ten dzień zajęcia po godz. 14.00 należy odrobić.