dr Grażyna Anna Orzeszko

(22) 59 37 624
Katedra Chemii
Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Fizycznej

Zainteresowania naukowe: chemia organiczna (synteza związków biologicznie czynnych), ochrona środowiska w przemyśle rolno-spożywczym