techn. Grażyna Nowak

Pokój: C2025
(22) 59 37 527
grazyna_nowak@sggw.edu.pl
Katedra Technologii i Oceny Żywności
Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych