Informacja dotycząca kontaktowania się z pracownikami INoŻ

W związku  w prowadzeniem przez JM Rektora SGGW zasady pracy zdalnej, uprzejmie prosimy, aby z pracownikami Instytutu Nauk o Żywności kontaktować się wyłącznie drogą mailową.

Adresy mailowe pracowników można znaleźć w zakładce INSTYTUT – Sekretariat oraz INSTYTUT – Jednostki organizacyjne.

 

Z góry dziękujemy za zrozumienie

                                                                Władze INoŻ