Informacja dotycząca zajęć 1 października 2019 r.

W związku z uroczystą wydziałową inauguracją roku akademickiego 2019/2020 dnia 1 października 2019 r. studenci I roku studiów I stopnia: technologii żywności i żywienia człowieka, bezpieczeństwa żywności oraz towaroznawstwa w biogospodarce tego dnia nie mają zajęć, natomiast dla studentów pozostałych roczników studiów I i II stopnia Dziekan Wydziału ustala godziny dziekańskie od 12.00 do 15.00.