Irena Nejmanowska


Katedra Chemii
Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Fizycznej