dr hab. inż. Iwona Gientka

Konsultacje: w semestrze zimowym 2019/20 poniedziałek 9:00-11:00
(22) 59 376 52
iwona_gientka@sggw.edu.pl
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności


Zainteresowania naukowe: biotechnologia żywności, mikrobiologia żywności, wykorzystanie drożdży w biotechnologii