dr inż. Iwona Gientka


iwona_gientka@sggw.pl
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Zainteresowania naukowe: biotechnologia żywności, mikrobiologia żywności, wykorzystanie drożdży w biotechnologii