dr inż. Iwona Sitkiewicz

(22) 59 37 564
iwona_sitkiewicz@sggw.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

Zainteresowania naukowe: inżynieria żywności, właściwości fizyczne żywności, reologia żywności