mgr inż. Jakub Czyżewski

Pokój: 1004
(022) 59 375 73
jakub_czyzewski@sggw.edu.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji