prof. dr hab. Jan Mroczek


Katedra Technologii Żywności
Zakład Technologii Mięsa