mgr inż. Joanna Miselhorn

Pokój: 1053
(22) 59 37 561
joanna_miselhorn@sggw.edu.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji