dr inż. Jolanta Małajowicz

(22) 59 37 618
jolanta_malajowicz@sggw.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Organicznej i Chemii Żywności

Zainteresowania naukowe: biosynteza enzymów, wykorzystanie drożdży w biotransformacjach, enzymatyczna synteza związków zapachowych i surfaktantów