dr inż. Karolina Kraśniewska

(22) 59 37 669
karolina_krasniewska@sggw.pl
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Zainteresowania naukowe: biotechnologia i mikrobiologia żywności, bezpieczeństwo żywności, powłoki i filmy jadalne, substancje przeciwdrobnoustrojowe