dr inż. Karolina Szulc

(22) 59 37 577
karolina_szulc@sggw.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

Zainteresowania naukowe: zainteresowania naukowe: inżynieria żywności, właściwości fizyczne żywności, technologia produkcji żywności w proszku