mgr inż. Katarzyna Brzezicka

Pokój: C1009, bud. 32
(22) 59 376 81
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności