dr inż. Katarzyna Dobrosz-Teperek

Konsultacje: w semestrze letnim 2019/20: poniedziałek 11:00-12:00, piątek 10:30-11:00
(22) 59 37 617
katarzyna_dobrosz_teperek@sggw.edu.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Fizycznej

Zainteresowania naukowe: chemia związków naturalnych, zielona chemia, dydaktyka chemii