dr inż. Katarzyna Dobrosz-Teperek

(22) 37 617
katarzyna_dobrosz_teperek@sggw.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Fizycznej

Zainteresowania naukowe: chemia związków naturalnych, zielona chemia, dydaktyka chemii