dr inż. Katarzyna Kycia

(22) 59 37 670
katarzyna_kycia@sggw.pl
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
Zakład Biotechnologii Mleka