dr inż. Katarzyna Ratusz

(22) 59 37 528
Katedra Technologii Żywności
Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych