dr inż. Katarzyna Sujka

(22) 59 37 542
katarzyna_sujka@sggw.pl
Katedra Technologii Żywności
Zakład Technologii Zbóż