mgr inż. Katarzyna Sujka

(22) 59 37 542
Katedra Technologii Żywności
Zakład Technologii Zbóż