dr inż. Katarzyna Tarnowska

Pokój: 2027, bud. 32
Konsultacje: środa 9:00-11:00
(22) 59 37 614
katarzyna_tarnowska@sggw.edu.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Organicznej i Chemii Żywności

Zainteresowania naukowe: chemia tłuszczów, przeestryfikowanie enzymatyczne, immobilizacja enzymów