dr inż. Katarzyna Tarnowska

(22) 59 37 614
katarzyna_tarnowska@sggw.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Organicznej i Chemii Żywności

Zainteresowania naukowe: chemia tłuszczów, przeestryfikowanie enzymatyczne, immobilizacja enzymów