mgr inż. Katarzyna Wrońska

(22) 59 37 542
katarzyna_wronska@sggw.p
Katedra Technologii Żywności
Zakład Technologii Mięsa