Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności

Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz

ul. Nowoursynowska 159c

02-776 Warszawa

Tel. (22) 59 37 650

e-mail: kbmoz@sggw.pl

sekretariat: mgr Marcin Strączyński

Tel. (22) 59 37 653

Fax. (22) 59 37 681

e-mail: kizop@sggw.pl

W skład Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności wchodzą:

Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Zakład Biotechnologii Mleka

Zakład Oceny Jakości Żywności

Pracownicy