Katedra Technologii Żywności

Kierownik: dr hab. Krzysztof Dasiewicz

ul. Nowoursynowska 159c

02-776 Warszawa

Tel. (0 22) 59 37 534

Fax. (0 22) 59 37 531

e-mail: ktz@sggw.pl

Sekretariat Katedry: mgr inż. Małgorzata Kornatowska

tel. (0 22) 59 37 545

e-mail: malgorzata_kornatowska@sggw.pl

W skład Katedry Technologii Żywności wchodzą:

Zakład Technologii Mięsa

Zakład Technologii Owoców i Warzyw

Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych

Zakład Technologii Zbóż

Pracownicy katedry

Oferta dla praktyki

  • Badania jakości surowców i przetworów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz dodatków do żywności stosowanych w przemyśle mięsnym, owocowo-warzywnym, zbożowo-młynarskim i piekarskim, tłuszczowym i koncentratów spożywczych.
  • Konsultacje dotyczące technologii przemysłu mięsnego, owocowo-warzywnego, zbożowo-młynarskiego, piekarskiego, tłuszczowego i koncentratów spożywczych.
  • Opracowywanie nowych innowacyjnych prozdrowotnych i reformulacja istniejących technologii przetworów mięsnych, owocowo-warzywnych i zbożowych, tłuszczów jadalnych, koncentratów spożywczych.
  • Ocena techniczno-technologiczna zakładów przemysłu mięsnego, owocowo-warzywnego, zbożowo-młynarskiego, piekarskiego, tłuszczowego i koncentratów spożywczych.