Skład Komisji Dziekańskich Wydziału Nauk o Żywności kadencja 2016-2020

Komisja ds. Dydaktyki

dr hab. Ewa Domian, prof. SGGW – przewodnicząca
dr hab. Aneta Cegiełka
dr hab. Monika Janowicz
dr hab. Małgorzata Piecyk
dr inż. Anna Bzducha-Wróbel
dr hab. Anna Kamińska-Dwórznicka
dr Mariola Kozłowska
dr inż. Jolanta Małajowicz

Komisja ds. Hospitacji

dr hab. Zbigniew Pałacha, prof. SGGW – przewodniczący
dr hab. Antoni Pluta, prof. SGGW
dr hab. Eliza Gruczyńska-Sękowska
dr hab. Małgorzata Wroniak, prof. SGGW

Komisja ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Ewa Majewska – przewodnicząca
dr hab. Stanisław Kalisz
dr hab. Jolanta Kowalska
dr hab. Ewa Ostrowska-Ligęza
dr inż. Artur Wiktor
mgr inż. Joanna Miselhorn

Komisja ds. Stypendiów

dr hab. Rafał Wołosiak – przewodniczący
dr hab. Hanna Kowalska, prof. SGGW
dr inż. Beata Drużyńska
dr inż. Elwira Worobiej

Komisja ds. Nauki

dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. SGGW – przewodnicząca
prof. dr hab. Ewa Białecka-Florjańczyk
prof. dr hab. Alicja Ceglińska
prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz
prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert
prof. dr hab. Andrzej Lenart

Komisja ds. Rozwoju Kadr

prof. dr hab. Mirosław Słowiński – przewodniczący
prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz
prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert
dr hab. Agata Górska
dr hab. Krzysztof Dasiewicz