Konkurs ofert na dostawę fabrycznie nowego projektora multimedialnego

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na dostawę fabrycznie nowego projektora multimedialnego dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

CPV: 32232000-8

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.