Konkurs ofert na system wagowy do liofilizatora

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na wykonanie systemu wagowego do liofilizatora dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie systemu wagowego do liofilizatora. Dokładny opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku 1 do niniejszego pisma.

CPV: 71350000-6

Termin składania ofert: 15.07.2016 r. do godz. 14:00

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Wzór umowy