Kontakt

Adres Dziekanatu
Wydział Nauk o Żywności, SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159c
Budynek 32
02-776 Warszawa
Fax. (0 22) 59 37 505
e-mail: dwnoz@sggw.pl

Wydział Nauk o Żywności mieści się na terenie nowej części kampusu SGGW,
w zielonym gmachu im. Prof. Eugeniusza Pijanowskiego (budynek nr 32)

sggw_mapa_02.08_male

Kierownik Dziekanatu

mgr inż. Zofia Kosiorek
pokój 53, parter
tel. (0 22) 59 37 510; fax. (0 22) 59 37 505

Pracownicy Dziekanatu

inż. Jadwiga Grymanowska
kierunek technologia żywności i żywienie człowieka: studia stacjonarne I st.
pokój 51, parter
tel. (0 22) 59 37 509
godziny przyjęć studentów: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:30-12:30
we wtorki Dziekanat jest nieczynny

Alina Wolny
kierunek bezpieczeństwo żywności: studia stacjonarne I st.
kierunek technologia żywności i żywienie człowieka: studia stacjonarne II st.
pokój 51, parter
tel. (0 22) 59 37 508
godziny przyjęć studentów: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:30-12:30
we wtorki Dziekanat jest nieczynny

Grażyna Pierz
kierunek towaroznawstwo (towaroznawstwo w biogospodarce): studia stacjonarne I st.
kierunek technologia żywności i żywienie człowieka: studia niestacjonarne I i II st.
pokój 018, przyziemie
tel. (0 22) 59 37 507
godziny przyjęć studentów: poniedziałek, środa 9:00-12:00; wtorek 14:00-16:00; piątek 9:00-11:00, 13:00-15:00
w czwartki Dziekanat jest nieczynny

mgr Anna Jackowska
plany studiów, zamówienia publiczne; działalność naukowa, współpraca międzynarodowa
pokój 52, parter
tel. (0 22) 59 37 671

Pełnomocnik Dziekana ds. Monitorowania Losów Absolwentów

dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak
tel. (22) 59 37 541
e-mail: grazyna_cacak_pietrzak@sggw.pl