dr hab. Krzysztof Dasiewicz

(22) 59 37 534
krzysztof_dasiewicz@sggw.pl
Katedra Technologii Żywności
Zakład Technologii Mięsa

Zainteresowania naukowe: zastosowanie komputerowej analizy obrazu do oceny jakości mięsa, nowe technologie w przetwórstwie mięsnym, substancje funkcjonalne