dr hab. Krzysztof Dasiewicz

Pokój: C48
Konsultacje: poniedziałek 12:00-14:00
(22) 59 37 534
krzysztof_dasiewicz@sggw.edu.pl
Katedra Technologii i Oceny Żywności
Zakład Technologii Mięsa

Zainteresowania naukowe: aspekty technologiczne, zdrowotne i ekonomiczne przetwarzania surowców zwierzęcych, techniki wizyjne w ocenie jakości mięsa