Krzysztof Królikowski

(22) 59 37 572
krzysztof_krolikowski@sggw.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji