Krzysztof Królikowski

Pokój: 040
(22) 59 37 572
krzysztof_krolikowski@sggw.edu.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji