prof. dr hab. Krzysztof Krygier

(22) 59 37 525
krzysztof_krygier@sggw.pl
Katedra Technologii Żywności
Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych