dr inż. Lech Adamczak

(22) 59 37 537
lech_adamczak@sggw.pl
Katedra Technologii Żywności
Zakład Technologii Mięsa