dr inż. Lech Maciej Adamczak

Wniosek: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Skład komisji:
  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Zdzisław Targoński
  2. Sekretarz komisji – dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. SGGW
  3. Recenzent – dr hab. Bożena Danyluk
  4. Recenzent – prof. dr hab. Andrzej Jarmoluk
  5. Recenzent –  prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert, SGGW
  6. Członek komisji – prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski
  7. Członek komisji – dr hab. Małgorzata Piecyk, SGGW
Data wszczęcia postępowania:

Harmonogram:

19.03.2019

harmonogram

Uchwała: Uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie: uzasadnienie,   protokółuchwała Komisji Habilitacyjnej