dr inż. Magdalena Wirkowska-Wojdyła

(22) 59 37 606
magdalena_wirkowska@sggw.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Organicznej i Chemii Żywności

Zainteresowania naukowe: chemia żywności, chemia lipidów