dr inż. Marek Kieliszek

Wniosek: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Skład komisji:
  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Teresa Fortuna Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie
  2. Sekretarz komisji – dr hab. Ewa Majewska SGGW
  3. Recenzent – prof. dr hab. Anita Rywińska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  4. Recenzent – prof. dr hab. Tadeusz Tuszyński Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie
  5. Recenzent –  dr hab. Małgorzata Ziarno, prof SGGW
  6. Członek komisji – dr hab. Anna Krzepiłko, prof.  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  7. Członek komisji – prof. dr hab. Alicja Ceglińska SGGW
Data wszczęcia postępowania:

Harmonogram:

27.02.2019

harmonogram

Uchwała: Uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie: uzasadnienie,   protokółuchwała Komisji Habilitacyjnej