dr inż. Marek Kieliszek

(22) 59 37 664
marek_kieliszek@sggw.pl
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Zainteresowania naukowe: bioakumulacja pierwiastków, mikrobiologia żywności, selen, biotechnologia, enzymologia, genetyka drobnoustrojów