mgr inż. Maria Bieniek

(22) 59 37 680
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
Zakład Oceny Jakości Żywności