mgr Mariusz Wojnowski

Pokój: 040
(22) 59 37 572
mariusz_wojnowski@sggw.edu.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji