dr inż. Marta Ciecierska

(22) 59 37 686
marta_ciecierska@sggw.pl
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
Zakład Oceny Jakości Żywności

Zainteresowania naukowe: analiza instrumentalna żywności, zanieczyszczenia żywności wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne