dr inż. Marta Ciecierska

Pokój: pokój 3/104 (bud. 34)
Konsultacje: wtorek 11.00-13.00
(22) 59 37 686
marta_ciecierska@sggw.edu.pl
Katedra Technologii i Oceny Żywności
Zakład Oceny Jakości Żywności

Zainteresowania naukowe: analiza i ocena jakości i bezpieczeństwa żywności, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania metod instrumentalnych; zanieczyszczenia chemiczne żywności, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w produktach spożywczych oraz metody eliminacji lub minimalizacji ich występowania