prof. dr hab. Marta Mitek

(0 22) 59 37 520
marta_mitek@sggw.pl
Katedra Technologii Żywności
Zakład Technologii Owoców i Warzyw