mgr inż. Michał Bialik

Pokój: 1004
(022) 59 375 73
michal_bialik@sggw.edu.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji