prof. dr hab. Mirosław Słowiński

(22) 59 37 535
miroslaw_slowinski@sggw.pl
Katedra Technologii Żywności
Zakład Technologii Mięsa