dr inż. Monika Garbowska

(22) 59 37 670
monika_garbowska@sggw.pl
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
Zakład Biotechnologii Mleka