Nabór studentów na studia wymienne Erasmus+ na rok akad. 2019/2020

Nabór studentów na studia wymienne Erasmus+ na rok akad. 2019/2020 na Wydziale Nauk o Żywności
16 listopada 2018 – 6 stycznia 2019

Co należy zrobić aby wyjechać na studia wymienne:

  1. Zapoznać się z ofertą uczelni: kierunki TŻiŻCz i BŻ: kierunek Tow
  2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy, a w nim min.:
    • powiadomić o posiadaniu certyfikatu z języka obowiązującego do wyjazdu do danego kraju lub w przypadku braku certyfikatu zgłosić uczestnictwo w egzaminie przeprowadzanym przez BWM,
  3. koniecznie podać dane kontaktowe (e-mail, tel.).
  4. Przesłać wypełniony formularz oraz dostarczyć podpisany formularz do koordynatora wydziału, z którego umowy się korzysta (na WNoŻ – katarzyna_samborska@sggw.pl, bud. 32, pok. 050 – przyziemie), w nieprzekraczalnym terminie 6 stycznia 2019 r.
  5. Wziąć udział w egzaminie językowym, w przypadku braku odpowiedniego certyfikatu.
  6. Oczekiwać na wyniki kwalifikacji.
  7. Wziąć udział w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez BWM, w celu dopełnienia formalności postępować dalej zgodnie z uzyskanymi informacjami.

Egzamin z języka (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i włoski) 26 stycznia 2019 r.
Studenta obowiązuje wybór języka, w którym będą prowadzone wykłady – informacja o tym znajduje się przy każdej umowie. Studenci zostaną powiadomieni o szczegółach egzaminu (sala, godzina) na kilka dni przed egzaminem.

Szczegółowe informacje (http://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/programy-edukacyjne/erasmus-llp_/studia-wymienne-erasmus/etapy-naboru-na-studia-erasmus-2013-14)