Organizacja zajęć dydaktycznych w SGGW w semestrze zimowym 2020/2021

Drodzy Studenci Wydziału Technologii Żywności, 

Zgodnie z modelem organizacji zajęć dydaktycznych w SGGW w semestrze zimowym roku akademickim 2020/2021 zajęcia na naszym Wydziale będą realizowane w formie hybrydowej, tzn. zarówno w postaci bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi zajęcia, jak i z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość.  

Wszystkie zajęcia będą realizowane w terminach zgodnych ze wskazanymi w planach dydaktycznych. 

Zajęcia zdalne będą prowadzone przede wszystkim z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams 365 (ewentualnie platformy Moodle lub innej wskazanej przez koordynatora przedmiotu). Prosimy Państwa o wcześniejsze zainstalowanie tej aplikacji i aktywację konta pocztowego na sggw.edu.pl. 

Komunikację z wykładowcami i dziekanatem prosimy realizować za pomocą konta e-mailowego
w domenie SGGW.            

Ze względów sanitarnych w Uczelni nie odbędą się inauguracje wydziałowe, natomiast 30 września 2020 r. o godz.10.00 nastąpi uroczysta ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego z transmisją on-line na platformie  YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=Wwn4UCLO7mQ

Osoby ubiegające się o zamieszkanie w Domach Studenckich powinny zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie http://adiss.sggw.pl 

Informacje na temat pomocy materialnej dla studentów SGGW dostępne są na stronie: 

https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/pomoc-materialna 

Sytuacja zagrożenia epidemiologicznego wymusza przestrzeganie reżimu sanitarno-epidemiologicznego. W czasie przebywania na terenie Uczelni należy stosować się do zaleceń dotyczących COVID-19 dla wszystkich członków społeczności SGGW (https://www.sggw.pl/zalecenia-dotyczace-covid-19-dla-wszystkich-czlonkow-spolecznosc

W związku z obostrzeniami sanitarnymi nie dopuszcza się zmian w składzie grup podczas zajęć realizowanych w bezpośrednim kontakcie. 

Plany zajęć mogą zostać zaktualizowane. Prosimy śledzić na bieżąco informacje na stronie internetowej Wydziału. 

Będą się tam pojawiały się ważne informacje.